chatbots trong kinh doanh

Là một trợ lý cá nhân

Chatbot có thể hoạt động như một trợ lý cá nhân mà không cần phải thuê ai đó mới hoặc tìm thêm không gian làm việc.

Những trợ lý cá nhân này có thể giúp bạn với rất nhiều công việc mà sẽ cho bạn thời gian quay lại để tập trung vào các hoạt động khác, sinh lợi nhiều hơn trong tổ chức của bạn. Một chatbot có thể:

– Lập lịch, chỉnh sửa và hủy các cuộc họp và sự kiện

– Nhận và gửi email thay cho bạn

– Thông báo cho bạn khi bạn có cuộc hẹn, cả cá nhân và chuyên nghiệp

 

chatbots cong nghe

 

 

Thu thập phản hồi

Đôi khi bạn cần phản hồi từ các thành viên trong nhóm, nhưng bạn không thể tìm thấy thời gian hoặc không gian để đáp ứng.

Một chatbot có thể giúp bạn tạo và gửi một mẫu phản hồi hoặc cuộc thăm dò mà không phải mất thời gian trong ngày của bạn, và hướng dẫn chọn bình nước thể thao phù hợp cho khách hàng.

Ngoài tiết kiệm thời gian bằng cách tránh một cuộc họp khác, bạn cũng sẽ thu thập dữ liệu bạn cần để tiếp tục thực hiện công việc bạn đang trong quá trình hoàn tất.

Chatbot thu thập thông tin phản hồi tuyệt vời để giúp đánh giá tinh thần chung của công ty bạn và họ có thể giúp bạn quản lý các dự án.

Cung cấp nguồn cấp tin tức và nhắc nhở

Với tư cách là chủ doanh nghiệp hoặc khởi nghiệp, bạn và nhân viên của bạn luôn cập nhật với những gì đang diễn ra trong ngành của bạn.

Thật không may, trawling internet cho tin tức có thể là một nhiệm vụ tốn thời gian.

Bạn có thể lập trình chatbot của mình để gửi cho bạn các thông báo tin tức lý do nên mua bình đựng nước tái sử dụng từ các trang web cụ thể hoặc bạn có thể tạo một chatbot riêng biệt.

Loại chatbot này cũng có thể gửi cho bạn lời nhắc về các cuộc họp và các sự kiện khác trong lịch của bạn để bạn luôn có thời gian.

 

chatbots trong kinh doanh

 

 

Tự động hoá quy trình kinh doanh

Chatbot có thể giúp tự động hóa rất nhiều quy trình kinh doanh từ rất nhiều phòng ban trong công ty của bạn.

Ví dụ: chatbot của bạn có thể cảnh báo thành viên nhóm có liên quan khi ai đó đã đánh dấu một công việc là hoàn tất.

Mặt khác, chatbot của bạn có thể được lập trình để trả lời các câu hỏi thường gặp từ cả nhân viên và khách hàng.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *