xây dựng thương hiệu cá nhân 014

Thương hiệu cá nhân cho phép thế giới biết nhiều khía cạnh về tính cách của bạn.

Việc xây dựng thương hiệu cá nhân phù hợp giúp các nhà tuyển dụng tiềm năng, các cộng sự kinh doanh hoặc khách hàng của bạn biết về bản thân bạn nhiều hơn.

Nếu bạn là người sáng lập tổ chức, thì việc xây dựng thương hiệu cá nhân của bạn cũng quan trọng như việc xây dựng thương hiệu của công ty, vì mọi người muốn biết về những khó khăn và thất bại trước thành công của bạn.

Bên dưới đây là những tips giúp bạn phát triển thương hiệu cá nhân của mình.

Hồ sơ có thể hiển thị và truy cập

Hồ sơ của bạn phải dành cho tất cả mọi người, và bạn nên phản hồi lại những tin nhắn bạn nhận được.

xây dựng thương hiệu cá nhân 02

Bạn có thể đưa ra cuộc trò chuyện video trực tiếp và có các phiên Hỏi & Đáp cho phép bạn tương tác với người theo dõi mình.

Hồ sơ của bạn càng có thể truy cập và nhìn thấy được, thương hiệu cá nhân của bạn càng mạnh mẽ.

Hiển thị hình ảnh nhất quán trên mọi nền tảng truyền thông

Hầu hết mọi người ngày nay có 4-5 tài khoản phương tiện truyền thông xã hội, như: LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, …

Bất kỳ khách hàng tiềm năng hoặc người sử dụng lao động nào cũng có thể tìm thấy bạn dễ dàng và cũng nhận ra bạn trên bất kỳ trang mạng xã hội khác nhau.

Hình ảnh của bạn phải nhất quán trên tất cả các trang để bất cứ ai cố gắng tìm bạn đều có thể nhận ra bạn ngay từ cái nhìn đầu tiên.

xây dựng thương hiệu cá nhân 06

Do đó, bạn nên sử dụng cùng tên, hình ảnh tiểu sử trên tất cả các nền tảng.

Tài khoản của bạn phải có liên kết đến danh mục trực tuyến và trang web của bạn ở một vị trí nổi bật trên trang của bạn mà bất kỳ ai cũng có thể nhấp vào dễ dàng.

Ngoài ra, tất cả thông tin của bạn không được cung cấp cho tất cả mọi người, vì vậy bạn có thể sử dụng các cài đặt bảo mật để hạn chế truy cập vào của một số người nhất định

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *