Category Archives: Giáo Dục

Cấu trúc và cách chấm điểm của bài thi SAT

SAT là một kì thi quan trọng nếu bạn muốn săn học bổng du học cho các ngành như công nghệ thông tin,tài chính ngân hàng… kinh doanh …….trên đất nước phát triển Hoa Kỳ và nhiều nước lớn trên thế giới. . Trước khi bước vào chuẩn bị cho kì thi thì bạn cần… Read More »